Broker dengan di Bank kad

Broker
Penarafan
Maklumat
Sebarkan
676.6
Penarafan
284 40 14
Ulasan
$0
Min. deposit
1:1000
Max. bahu
IFSC, FSC
Sebarkan
636.4
Penarafan
26 22 8
Ulasan
$5
Min. deposit
1:888
Max. bahu
Sebarkan
632
Penarafan
24 2 10
Ulasan
$0
Min. deposit
1:200
Max. bahu
Sebarkan
591.4
Penarafan
122 8 14
Ulasan
$50
Min. deposit
1:1000
Max. bahu
Sebarkan
523.8
Penarafan
22 5 2
Ulasan
$0
Min. deposit
1:1000
Max. bahu
Sebarkan
468
Penarafan
14 10 6
Ulasan
$10
Min. deposit
1:2000
Max. bahu
Sebarkan
462
Penarafan
28 16 6
Ulasan
$1
Min. deposit
1:1000
Max. bahu
Sebarkan
454.6
Penarafan
12 6 6
Ulasan
$100
Min. deposit
1:200
Max. bahu
Sebarkan
453
Penarafan
0 0 0
Ulasan
$100
Min. deposit
1:300
Max. bahu
Sebarkan
443.2
Penarafan
52 26 6
Ulasan
$0
Min. deposit
1:1000
Max. bahu
Sebarkan
442
Penarafan
126 34 8
Ulasan
$100
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
441
Penarafan
4 2 0
Ulasan
$0
Min. deposit
1:400
Max. bahu
Sebarkan
429.8
Penarafan
24 8 4
Ulasan
$1
Min. deposit
1:1000
Max. bahu
Sebarkan
427
Penarafan
38 22 0
Ulasan
$300
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
427
Penarafan
2 4 2
Ulasan
$100
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
423
Penarafan
2 2 2
Ulasan
$0
Min. deposit
1:200
Max. bahu
Sebarkan
420.6
Penarafan
130 46 8
Ulasan
$1
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
412.2
Penarafan
2 2 0
Ulasan
$500
Min. deposit
1:200
Max. bahu
Sebarkan
410
Penarafan
0 2 2
Ulasan
$0
Min. deposit
1:200
Max. bahu
Sebarkan
407
Penarafan
8 2 6
Ulasan
$50
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
406
Penarafan
18 26 4
Ulasan
$100
Min. deposit
1:200
Max. bahu
Sebarkan
406
Penarafan
8 8 2
Ulasan
$0
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
403
Penarafan
6 2 2
Ulasan
$10
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
402
Penarafan
0 2 4
Ulasan
$100
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
397
Penarafan
44 2 10
Ulasan
$0
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
390
Penarafan
0 1 3
Ulasan
$200
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
388
Penarafan
4 2 0
Ulasan
$100
Min. deposit
1:400
Max. bahu
Sebarkan
388
Penarafan
4 2 0
Ulasan
$25
Min. deposit
1:400
Max. bahu
Sebarkan
388
Penarafan
0 2 0
Ulasan
$100
Min. deposit
1:400
Max. bahu
Sebarkan
385.8
Penarafan
100 22 12
Ulasan
$0
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
384
Penarafan
2 4 0
Ulasan
$100
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
383
Penarafan
2 4 0
Ulasan
$0
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
382
Penarafan
4 2 2
Ulasan
$100
Min. deposit
1:300
Max. bahu
Sebarkan
379.8
Penarafan
130 56 4
Ulasan
$500
Min. deposit
1:200
Max. bahu
Sebarkan
372
Penarafan
2 2 2
Ulasan
$250
Min. deposit
1:400
Max. bahu
Sebarkan
372
Penarafan
0 2 2
Ulasan
$10000
Min. deposit
1:100
Max. bahu
Sebarkan
371.8
Penarafan
4 0 2
Ulasan
$1000
Min. deposit
1:200
Max. bahu
Sebarkan
369
Penarafan
2 2 6
Ulasan
$50
Min. deposit
1:400
Max. bahu
Sebarkan
368
Penarafan
2 4 0
Ulasan
$1
Min. deposit
1:400
Max. bahu
Sebarkan
368
Penarafan
0 2 0
Ulasan
$200
Min. deposit
1:1000
Max. bahu
Sebarkan
361
Penarafan
0 0 2
Ulasan
$250
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
360.4
Penarafan
130 6 4
Ulasan
$10
Min. deposit
1:1000
Max. bahu
Sebarkan
355
Penarafan
0 2 2
Ulasan
$10
Min. deposit
1:1000
Max. bahu
Sebarkan
354
Penarafan
0 0 4
Ulasan
$50
Min. deposit
1:200
Max. bahu
Sebarkan
350.8
Penarafan
544 44 4
Ulasan
$500
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
342
Penarafan
2 2 0
Ulasan
$50
Min. deposit
1:400
Max. bahu
Sebarkan
342
Penarafan
2 4 0
Ulasan
$500
Min. deposit
1:400
Max. bahu
Sebarkan
338
Penarafan
0 2 2
Ulasan
$100
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
337
Penarafan
2 2 2
Ulasan
$200
Min. deposit
1:400
Max. bahu
Sebarkan
336.2
Penarafan
1 1 2
Ulasan
$1
Min. deposit
1:200
Max. bahu
Sebarkan
333
Penarafan
0 2 0
Ulasan
$0
Min. deposit
1:400
Max. bahu
Sebarkan
331
Penarafan
0 2 2
Ulasan
$200
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
331
Penarafan
0 2 6
Ulasan
$250
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
329.6
Penarafan
2 6 4
Ulasan
$1
Min. deposit
1:200
Max. bahu
Sebarkan
326
Penarafan
0 0 0
Ulasan
$10
Min. deposit
1:1000
Max. bahu
Sebarkan
323
Penarafan
8 0 6
Ulasan
$200
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
321.6
Penarafan
12 0 0
Ulasan
$50
Min. deposit
1:50
Max. bahu
Sebarkan
318
Penarafan
0 2 2
Ulasan
$100
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
317.2
Penarafan
46 10 6
Ulasan
$300
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
316
Penarafan
0 2 2
Ulasan
$100
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
312.4
Penarafan
4 4 0
Ulasan
$50
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
311
Penarafan
102 18 10
Ulasan
$250
Min. deposit
1:1000
Max. bahu
Sebarkan
310
Penarafan
6 2 2
Ulasan
$0
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
308.2
Penarafan
78 44 28
Ulasan
$1000
Min. deposit
1:100
Max. bahu
Sebarkan
306
Penarafan
2 4 6
Ulasan
$100
Min. deposit
1:400
Max. bahu
Sebarkan
301.2
Penarafan
38 16 18
Ulasan
$100
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
296
Penarafan
6 4 4
Ulasan
$25
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
292
Penarafan
6 2 2
Ulasan
$100
Min. deposit
1:100
Max. bahu
Sebarkan
289
Penarafan
2 2 0
Ulasan
$5000
Min. deposit
1:100
Max. bahu
Sebarkan
286
Penarafan
2 2 0
Ulasan
$10
Min. deposit
1:1000
Max. bahu
Sebarkan
285
Penarafan
48 10 0
Ulasan
$100
Min. deposit
1:300
Max. bahu
Sebarkan
281
Penarafan
0 0 4
Ulasan
$50
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
281
Penarafan
0 2 6
Ulasan
$100
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
280
Penarafan
2 0 2
Ulasan
$0
Min. deposit
1:300
Max. bahu
Sebarkan
279
Penarafan
0 2 0
Ulasan
$100
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
279
Penarafan
0 2 0
Ulasan
$500
Min. deposit
1:30
Max. bahu
Sebarkan
279
Penarafan
0 2 0
Ulasan
$50
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
277.8
Penarafan
10 6 4
Ulasan
$1
Min. deposit
1:3000
Max. bahu
Sebarkan
277
Penarafan
30 10 2
Ulasan
$25
Min. deposit
1:1000
Max. bahu
Sebarkan
271
Penarafan
12 6 0
Ulasan
$500
Min. deposit
1:30
Max. bahu
Sebarkan
271
Penarafan
0 4 2
Ulasan
$200
Min. deposit
1:200
Max. bahu
Sebarkan
269.2
Penarafan
12 0 2
Ulasan
$500
Min. deposit
1:300
Max. bahu
Sebarkan
268
Penarafan
4 2 0
Ulasan
$2000
Min. deposit
1:100
Max. bahu
Sebarkan
266
Penarafan
2 10 2
Ulasan
$200
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
266
Penarafan
0 0 0
Ulasan
$10
Min. deposit
1:1000
Max. bahu
Sebarkan
263
Penarafan
2 0 4
Ulasan
$500
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
258.2
Penarafan
198 44 16
Ulasan
$0
Min. deposit
1:1000
Max. bahu
Sebarkan
258
Penarafan
2 8 2
Ulasan
$250
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
256
Penarafan
0 2 0
Ulasan
$100
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
253
Penarafan
0 2 0
Ulasan
$10
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
252
Penarafan
2 2 0
Ulasan
$500
Min. deposit
1:300
Max. bahu
Sebarkan
249.8
Penarafan
160 22 4
Ulasan
$1
Min. deposit
1:400
Max. bahu
Sebarkan
238
Penarafan
2 0 0
Ulasan
$1
Min. deposit
1:200
Max. bahu
Sebarkan
238
Penarafan
0 0 4
Ulasan
$200
Min. deposit
1:200
Max. bahu
Sebarkan
238
Penarafan
0 6 0
Ulasan
$100
Min. deposit
1:1000
Max. bahu
Sebarkan
237
Penarafan
0 0 0
Ulasan
$0
Min. deposit
1:0
Max. bahu
Sebarkan
236
Penarafan
0 2 0
Ulasan
$300
Min. deposit
1:400
Max. bahu
Sebarkan
192
Penarafan
2 2 6
Ulasan
$250
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
176
Penarafan
2 2 0
Ulasan
$50
Min. deposit
1:1000
Max. bahu
Sebarkan
172
Penarafan
10 4 0
Ulasan
$250
Min. deposit
1:400
Max. bahu
Sebarkan
169.4
Penarafan
94 24 16
Ulasan
$1
Min. deposit
1:1000
Max. bahu
Sebarkan
148.4
Penarafan
6 2 0
Ulasan
$30
Min. deposit
1:500
Max. bahu
Sebarkan
141
Penarafan
4 0 0
Ulasan
$0
Min. deposit
1:50
Max. bahu
Sebarkan

Cara yang paling popular untuk Dana anda trading ke akaun Tukaran broker dan mengeluarkan mereka keuntungan debit / kartu kredit, jadi tidak perlu buang masa mewujudkan akaun baru dalam pembayaran sistem. Jika kau sudah mempunyai kartu plastik, ia adalah cukup untuk memindahkan dana dari akaun dan uang di ATM yang terdekat. Yang paling popular kartu Visa, MasterCard, Visa Elektron, Maestro dan lain-lain.

Visa adalah salah satu yang paling popular jenama kad plastik, yang dikenali di seluruh dunia. Kau dapat menggunakan ini untuk membayar untuk pembelian di kedai runcit dan di Internet.

MasterCard – utama "pesaing" kad Visa. Telah standard ciri-ciri yang sama untuk kad Visa.

Visa Elektron – mudah debit kad dengan minimum had dan penyelenggaraan kos rendah, yang membuat mereka terkenal di antara pesara dan pelajar. Visa Elektron kad boleh digunakan di mana-mana kecuali AMERIKA syarikat, Kanada, Irlandia dan Australia.

Maestro adalah yang paling popular dan terkenal jenama MasterCard. Terima kasih untuk murah penyelenggaraan dan mudah mendapatkan Maestro kad adalah salah satu yang paling popular di dunia. Dan baru-baru ini kemampuan untuk membayar untuk itu barang-barang dan jasa di Internet, yang membuat dia lebih populer. Untuk keselamatan, semua Maestro kad mungkin hanya selepas kebenaran.